1

Not known Details About Giấy phép lao động mo

News Discuss 
Nếu họ đã ở Canada, IRCC sẽ gửi giấy phép lao động cho họ qua đường bưu điện. Khi người sử dụng lao động nhận được LMIA tích cực hoặc trung lập; họ sẽ cung cấp một bản sao cho người lao động nước ngoài để họ có thể nộp https://gi-y-ph-p-lao-ng-canada88653.anchor-blog.com/15935033/everything-about-giay-phep-lao-dong-mo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story