1

آیا رچت ایمپلنت گاهی باعث می شود احساس حماقت کنید؟

News Discuss 
پس از تکمیل رشد عروقی، میتوان یک سوراخ کوچک در سطح قدامی ایمپلنت ایجاد کرد. این کار تا آن جایی ادامه مییابد که شکل نهایی قطعه کار مورد نظر روی ورق ایجاد شود. در ادامه برای اینکه درک کاملی از شکل و کاربرد هر کدام داشته باشیم، به تفصیل https://henryl036tvl5.blogdomago.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story